Privacy Verklaring

De Vereniging Euro Specialité's kan persoonsgegevens over u verwerken omdat deze bij het invullen van het contactformulier op de website aan de Vereniging Euro Specialité's heeft verstrekt.

Gebruik van uw gegevens

Als geïnteresseerde in de informatie voorziening van de Vereniging Euro Specialité's zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw mailadres

De reden van het gebruik van uw gegevens

De Vereniging Euro Specialité's verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om telefonisch en/of om je schriftelijk (per e-mail) contact met u op te nemen.

Bewaren van uw gegevens

De Vereniging Euro Specialité's bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen van uw gegevens

Vereniging Euro Specialité's verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Vereniging Euro Specialité's maakt geen gebruikt van cookies om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.

Sociale media

De Vereniging Euro Specialité's maakt geen gebruik van sociale netwerken.

Recht op inzage en correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Vereniging Euro Specialité's via het contact formulier. Vereniging Euro Specialité's zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Vereniging Euro Specialité's neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De Vereniging Euro Specialité's is als volgt te bereiken:

Adres: Kempens 2200, 5465 PR Veghel
Indien nodig kunt U contact opnemen via ons contactformulier.