Leden Vereniging Eurospecialité's

De Nederlandse VES telt acht leden die samen verantwoordelijk zijn voor ruim 90% van de parallelimport en handel van merkgeneesmiddelen in Nederland.

Alle aangesloten leden beschikken over een groothandels- en fabrikantenvergunning. Alle partijen waar ze mee handelen voldoen aan GDP (Good Distribution Practice).

De VES is ook lid van de EAEPC, de European Association of Euro-Pharmaceutical Companies. Deze vereniging vertegenwoordigt ongeveer 80% van de totale industrie van parallelimport in (gepatenteerde) merkgeneesmiddelen binnen de EU/EER. De vereniging telt meer dan 90 bedrijven, verspreid over 23 landen in de EU/EER. De leden delen kennis, committeren zich aan kwaliteitsbewaking en volgen de EAEPC Guidelines on Good Parallel Distribution Practices.

Contact